Różnego rodzaju urządzenia elektroniczne są nieodzownym elementem wyposażenia każdego domu. Aby działy one sprawnie, muszą być zasilone odpowiednią energią elektryczną, która jest zgodna z ich specyfikacjami, określonymi przez producenta. Głównym rodzajem zasilania małych przenośnych urządzeń elektronicznych pozostają baterie, jednak dla dużych i stacjonarnych maszyn najbardziej wygodnym i najtańszym źródłem zasilania pozostaje sieć elektryczna. Sieć elektryczna dostarcza jednak prąd przemienny, który może uszkadzać urządzenia. Aby był on bezpieczny dla naszych mechanizmów, musi zostać zmieniony na bezpieczny prąd stały. Dlatego niezwykle ważne jest, aby do każdego sprzętu podłączony był zasilacz prądu stałego.

Prąd stały a prąd zmienny

Prąd stały cechuje się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych – całkiem inaczej niż ma to miejsce w przypadku prądu zmiennego oraz przemiennego. Niekwestionowaną zaletą prądu stałego jest to, że w momencie zasilania urządzenia takim prądem wartość chwilowej mocy jest niezmienna, co jest szczególnie ważne dla wszelkiego rodzaju układów wzmacniających oraz przetwarzających sygnały. Prąd stały ma duże znaczenie przy użytkowaniu urządzeń elektronicznych – dzięki niemu bowiem mogą one działać sprawnie, nie powoduje uszkodzeń.

Inaczej sprawa wygląda w sytuacji prądu zmiennego, którego wartość natężenia zmienia się w czasie w sposób dowolny. Podobnie jak prąd przemienny, który jest odmianą prądu elektrycznego okresowo zmiennego, w którym wartości chwilowe są powtarzalne, okresowe. Jednak również prąd przemienny ma swoje zastosowanie w codziennym życiu, np. jest powszechnie używany do zasilania żarówek, a także w elementach grzejnych: czajnikach elektrycznych, piecykach czy lutownicach grzałkowych.

DO CZEGO SŁUŻY ZASILACZ PRĄDU STAŁEGO?

Zasilacz prądu stałego to niewielkie urządzenie, wewnątrz którego zachodzi zmiana prądu zmiennego w energię elektryczną prądu stałego. Taki zasilacz stosowany jest najczęściej do dostarczania energii elektrycznej urządzeniem stacjonarnym. Ale nie tylko – może służyć tez do ładowania akumulatorów czy napędów silników elektrycznych o niewielkiej mocy.

Zasilacz prądu stałego może być zarówno urządzeniem oddzielnym, jak i już wbudowanym do sprzętu elektronicznego, który ma być zasilany. Do pierwszej grupy zasilaczy należą urządzenia uniwersalne, które charakteryzują się stałym lub regulowanym wyjściowym napięciem. Bardzo często posiadają one wiele wyjść i są odporne na zakłócenia. Druga grupa to zasilacze wbudowane, które przeznaczone są do powszechnego użytku. Takie zasilacze są skonstruowane w taki sposób, aby jak najbardziej optymalnie współdziałać z konkretnym urządzeniem elektronicznym.

BUDOWA ZASILACZA I NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Każdy zasilacz sieciowy napięcia stałego musi składać się z transformatora oraz układu prostownika z filtrem, które mają za zadanie obniżenie napięcia sieci 220 V. Układ prostowniczy, jak wskazuje jego nazwa, prostuje przebieg napięciowy. Tym samym służy do przekształcania prądu zmiennego na prąd jednokierunkowy, stały. Z kolei filtr ma za zadnie tłumienie tętnienia, czyli zmiennej napięcia, która znajduje się na wyjściu układu prostowniczego.

Duże znaczenie mają również układy stabilizatorów – są one niezbędne przy zmniejszeniu wartości napięcia wyjściowego. Ich zadaniem jest utrzymywanie napięcia wyjściowego na niezmiennym poziomie, mimo występowania zakłóceń.

Należy również zwrócić uwagę na parametry użytkowe zasilaczy. Są to:

  • częstotliwość napięcia, w tym jego minimalna wartość potrzebna do sprawnej pracy stabilizatora
  • maksymalna wartość prądu obciążenia
  • współczynnik tętnień, czyli wartość napięcia tętnień na wyjściu

  • warunki eksploatacji zasilacza – w tym miejscu należy zwrócić uwagę na dopuszczalny zakres temperatury otoczenia, a także – na wilgotność powietrza.
  • wartości napięcia zasilającego, czyli 230V ± 10% – dotychczas zakładana wartość napięcia zasilającego wynosiła 220V, jednak w wyniku integracji europejskiej także w naszym kraju zmieniono wymagania napięcia sieci elektrycznej

  • współczynnik stabilizacji napięcia
  • wartość napięcia wyjściowego